30-07-2014   De EU heeft beperkende maatregelen genomen in het kader van het optreden van Rusland in het oosten van Oekraïne. Naast maatregelen in de financiële sector worden ook enkele goederenstomen geraakt.

Embargo

Er is een embargo op de import en export van militaire goederen van en naar Rusland. Het betreft hier alle goederen die nu al op de militaire lijst staan van de EU. Deze lijst is hier te vinden.

De EU heeft ook een verbod ingevoerd op de in- en uitvoer van goederen die zowel militair als civiel gebruikt kunnen worden. Dit verbod geld alleen voor export aan militair eindgebruik of militaire eindgebruikers. Alle items uit de EU-lijst van ‘dual-use’ goederen zijn hierin opgenomen. Deze lijst is hier te vinden.

Energie

Ten slotte zal de uitvoer van bepaalde energie-gerelateerde apparatuur en technologie naar Rusland worden onderworpen aan een vergunningplicht van de bevoegde autoriteiten in de lidstaten. Deze uitvoervergunning zal worden geweigerd als de producten bestemd zijn voor het winnen van olie op de Noordpool of in de diepzee en voor schaliegas in Rusland.

Advies

De maatregelen zullen gelden voor nieuwe contracten. Op 31 juli 2014 worden nadere details over de maatregelen bekend. Voor vragen over de gevolgen van deze maatregelen voor u bedrijf kunt u contact opnemen met EVO ledenservice.

Bijlagen