Bedrijven kunnen zich nu op verschillende manier voorbereiden op de komst van het DWU. Totdat de definitieve wetteksten zijn gepubliceerd op 29 december 2015, kunnen bedrijven al inventariseren met welke douanevergunningen ze te maken hebben en of daar wijzigingen op van toepassing zijn. Bedrijven met Bindende Inlichtingen doen er verstandig aan hiervan tijdig een inventarisatie te maken.