Ook Biden en de Democratische Partij zetten voor een deel in op een Buy American-beleid

Leestijd: 5 minuten

02-02-2021  Op 20 januari is Joe Biden geïnaugureerd als 46e president van de Verenigde Staten. Voor exporterend Nederland is de grote vraag hoe hij zich op handelsgebied zal opstellen. Komt de door velen gehoopte hernieuwde toenadering tot Europa er echt, of zal Bidens handelspolitiek niet wezenlijk verschillen van diens onvoorspelbare voorganger Donald Trump? Hoewel de Verenigde Staten en de Europese Unie al decennialang belangrijke handelspartners van elkaar zijn, werd de wederzijdse relatie de laatste jaren vooral gekenmerkt door geschillen over staatssubsidies aan elkaars landbouw- en vliegtuigbouwsectoren.

Deze handelsgeschillen speelden al veel langer, maar president Donald Trump gaf er vanaf 2017 een nieuw momentum aan met zijn beleid van 'America First'. Hij verklaarde het Transatlantic Trade and Investment Partnership dood en importtarieven op aluminium en staal werden de nieuwe werkelijkheid. Dieptepunt van Trumps isolationistische opstelling op handelsgebied was het volledig blokkeren van nieuwe leden voor de geschillencommissie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), waarmee Trump deze organisatie vleugellam maakte. Hierdoor is het voor de Nederlandse overheid niet meer mogelijk via de WTO exporteurs te helpen, die problemen hebben met markttoegang tot een bepaald land of worden weggeconcurreerd door bedrijven die onterecht staatssteun ontvangen.

Handelsoorlog

Daarnaast kwam de Europese Unie (EU) deels klem te zitten tussen de Verenigde Staten (VS) en China door de handelsoorlog tussen beide reuzen. Door alle onzekerheid die dit veroorzaakte en ook met praktische gevolgen door de nieuwe importtarieven, stelden bedrijven hun investeringen uit, moesten supply chains worden aangepast en nam de groei van de wereldeconomie af. Dit is vooral nadelig voor van open grenzen en markten afhankelijke economieën, zoals die van Nederland.

Duurzame economische groei

Wat zal Joe Biden hieraan willen en kunnen doen? Allereerst lijkt iedereen het erover eens dat met hem constructiever te praten zal zijn dan met zijn voorganger. Hij wil verbinden, ook met andere landen. De nieuwe president is geen isolationist maar een politicus die nut en noodzaak van goede (handels)relaties met Europa en de rest van de wereld inziet. Een hoopvol signaal is dat Biden direct na zijn inauguratie de VS weer verbond met het Klimaatakkoord van Parijs. Dit internationale verdrag om de opwarming van de aarde terug te dringen, is een belangrijke basis voor duurzame economische groei op lange termijn.

VS versus China

Hoe Biden om zal gaan met de WTO, is koffiedik kijken. Hoewel hij gezien wordt als een man die wil samenwerken, steekt het de Amerikanen al jaren dat China bij deze organisatie nog steeds de status van ontwikkelingsland heeft, inclusief alle bijbehorende economische voordelen. Het is niet onwaarschijnlijk dat ook Biden zijn buitenlandse economische beleid deels zal richten op het in evenwicht brengen van de negatieve handelsbalans van de VS met China. Dit terugdringen sluit ook aan bij de geopolitieke en militaire dreiging die Washington in deze steeds sterker wordende grootmacht ziet. De relatie met de EU kan dan mogelijk minder prioriteit krijgen. En ook Biden en de Democratische Partij zetten voor een deel in op een 'Buy American-beleid'. Op militair gebied heeft de VS bovendien nog een appeltje te schillen met een aantal lidstaten, die wel de bescherming van de NAVO willen, maar daar niet hun portemonnee voor willen trekken.

Eerste prioriteit in de VS zelf

Alhoewel de vooruitzichten op Bidens intenties wel degelijk hoopvol stemmen, is het de vraag wanneer hij tijd heeft zich op het internationale (handels)toneel te bewijzen. Want zijn eerste prioriteit ligt duidelijk in de VS zelf. Hij zal zich tegelijk moeten richten op het bestrijden van de coronacrisis, stimuleren van economische groei, aanpakken van de enorme armoede en brengen van eenheid in dit tot op het bot verdeelde land waar nog zo veel ongelijkheid bestaat. Handelsverdragen met Europa staan niet bovenaan dit lijstje!

versterk eerlijke handel

‘Versterk eerlijke handel’ is 1 van onze 10 punten die handel en logistiek een belangrijke impuls geven en daarom in elk verkiezingsprogramma thuishoren.