02-01-2017  Wat is er per 1 januari allemaal veranderd en wat zijn de gevolgen? Ga met een frisse blik het nieuwe jaar in, EVO zorgt voor een actueel beeld van de laatste wijzigingen, verdeeld in enkele relevante onderwerpen.

Auto en Belasting

Het kabinet blijft volledig elektrisch rijden stimuleren; tot en met 2020 blijft het bijtellingspercentage voor privégebruik van dit type zakelijke auto vier procent. Deze auto’s zijn bovendien volledig vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting (mrb) en de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm). Voor oude dieselauto’s zonder fabrieksroetfilter gaat de mrb per 2019 met vijftien procent omhoog.

Aanpak werkloosheid

Met de invoering van het zogenoemde lage-inkomensvoordeel (liv) per 1 januari 2017 wil het kabinet de werkloosheid tegengaan. Dit ‘liv’ moet het voor werkgevers aantrekkelijk maken om medewerkers met een laag inkomen (tot 120 procent van het minimumloon) in dienst te nemen en te houden.

WGA samenvoeging

Werkgevers zijn vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor alle werknemers bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Door het samenvoegen van de WGA-vast en de WGA-flex is het niet meer van belang of de medewerker in vaste dienst was (WGA-vast) of een contract voor bepaalde tijd had en ziek uit dienst is gegaan (WGA-flex). Elk bedrijf zal moeten nadenken over het slim afdekken van risico's.

Minimumloon

Vanaf 1 januari 2017 moeten werkgevers het volledige nieuwe minimumloon (vanaf 23 jaar  1551,60 euro per maand) betalen. Alle constructies waarbij werkgevers minder dan het hele minimumloon betalen, zijn verboden. Zo zijn inhoudingen voor maaltijdkosten niet toegestaan. Alleen de volgens de wet verplichte of toegestane bedragen moeten of mogen worden ingehouden.

Onderzoek bij het CBR zelf betalen

Onderzoeken die volgen op een melding van de politie en uitgevoerd worden door Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen zullen vanaf 2017 in rekening worden gebracht. De kosten van het onderzoek naar bestuurders die vermoedelijk medisch ongeschikt of onvoldoende rijvaardig zijn bedragen minimaal 384 euro.

Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg

De vernieuwde versie van het ADR-verdrag, waarin de regels staan voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, gaat in 2017 van kracht. Nieuwe energiebronnen, zoals gecomprimeerd en vloeibaar gemaakt methaan, lithium-ion batterijen en waterstof-brandstofcellen krijgen meer aandacht.  De afzender moet er in 2017 voor zorgdragen dat lege, niet gereinigde of niet-ontgaste vrachtvervoerseenheden zijn gekenmerkt en geëtiketteerd.

Btw-teruggave eenvoudiger

Betaalt een klant in 2017 de factuur niet of slechts gedeeltelijk, dan heeft de ondernemer in feite btw afgedragen die niet is ontvangen. In de nieuwe regeling wordt aangenomen dat een vordering oninbaar is, als deze één jaar na het opeisbaar worden nog niet is betaald. Wordt de vergoeding later toch nog geheel of gedeeltelijk ontvangen, dan moet de ondernemer de belasting daarover weer op aangifte betalen. Dat de ondernemer de teruggaaf zelf in mindering brengt op de aangifte, is een tweede vereenvoudiging.

Bestelauto milieuzone Amsterdam

Vanaf 1 januari 2017 zijn bestelauto’s van voor het jaar 2000 niet meer welkom binnen de ring van Amsterdam, met uitzondering van enkele bedrijventerreinen. Verder komen oude voertuigen vanaf 1 april 2017 niet meer in aanmerking voor een nieuwe parkeervergunning.