Voor douane-opslag (entrepots) gaan er verschillende zaken veranderen. Er blijft beperkt aantal typen entrepot over. Er komen drie typen publiek entrepot en nog maar één type van het particuliere entrepot. Dit laatstgenoemde entrepot is een samenvoeging van de huidige entrepots C en E. De D-faciliteit gaat definitief verdwijnen. De huidige entrepotshouders worden hierover individueel geïnformeerd? door de douane. De vrije zone op Schiphol en het Vrije Entrepot verdwijnen ook.
Voor veredeling blijven er nog twee typen over: actieve veredeling schorsing en passieve veredeling. Dit betekent dat actieve veredeling terugbetaling en behandeling onder douanetoezicht overgaan naar de regeling actieve veredeling schorsing. Goederen die op 1 mei onder de regeling vallen, worden nog onder de oude regeling afgehandeld. De douane zal betrokken vergunningshouders informeren.