De Authorized Economic Operator (AEO) moet elektronisch worden aangevraagd, met verplicht gebruik van de zogeheten Self Assessment Questionnaire. Het AEO-certificaat wordt een AEO-vergunning. Er komen twee typen AEO: AEO-C en AEO-S. De huidige AEO-F-certificaathouders ontvangen dus twee vergunningen. Gecombineerde aanvraag blijft ook mogelijk.
Verder komen er nieuwe criteria voor AEO-vergunningen, zoals nieuwe eisen op praktische beroepservaring of beroepskwalificaties. Bedrijven moeten personeel in dienst hebben met minimaal 3 jaar praktische beroepservaring of een gekwalificeerde opleiding. De precieze uitwerking hiervan volgt later.
Voor AEO’ers zijn er ook nieuwe voordelen, zoals een verdere verlaging van de zekerheid voor potentiële douaneschulden en een verlaging van zekerheid voor bestaande douaneschulden. Ook komt er een mogelijkheid tot voorafgaande kennisgeving op vooraf-aangifte en een vrijstelling van S&S-gegevens in (weder-)uitvoeraangifte.
Voor enkele vergunningen (zoals inschrijving in de administratie) is AEO een verplichte voorwaarde.