Bindende Oorsprongsinlichtingen en Bindende Tariefinlichtingen zijn vanaf 1 mei 2016 verplicht te gebruiken. Hiervoor moet het vergunningsnummer worden vermeld in de aangifte. Veel importeurs moeten hiervoor hun vergunningsnummers kenbaar maken aan hun logistiek dienstverlener. Het is raadzaam hier tijdig mee te beginnen. Dit geldt ook voor de huidige afgegeven bindende inlichtingen, dus de BOI en BTI afgegeven vóór 1 mei 2016. Nieuw afgegeven inlichtingen van na 1 mei 2016 zijn 3 jaar geldig in plaats van de huidige 6 jaar.