Een vergunning domiciliëringsprocedure wordt vanaf de invoering van de nieuwe wetgeving beschouwd als een vergunning ‘Inschrijving in de administratie van de aangever’. Voor het verkrijgen van deze vergunning zijn enkele voorwaarde opgenomen. Het gaat om de AEO-criteria: compliance, deugdelijke handels-en vervoersadministratie en praktische vakbekwaamheid of beroepskwalificatie.

Een groot verschil met de huidige domiciliëringsprocedure is de verplichting voor het sturen van een aanbrengbericht. Dit betekent dat voor iedere wijziging in de administratie een ‘real-time’ bericht gestuurd moet worden naar de douane. Dit bericht maakt gebruik van een beperkte gegevens set. Een bedrijf met een AEO-C status kan ontheffing krijgen voor dit aanbrengbericht. De goederen worden dan gelijk vrijgegeven op het moment van inschrijven in de administratie.

Overgang

De bestaande vergunningen worden uiterlijk 1 mei 2019 omgezet. De tijdvakken en termijnen voor het doen van de aanvullende aangifte verandert niet. Dit blijft zo totdat de systemen zijn aangepast. Zolang de datasets van Annex B niet van kracht zijn, is er nog geen verplichting tot het aanbrengbericht. Er wordt nog gekeken op welke manier dit proces IT-matig kan worden ondersteund.