Door het DWU veranderen op termijn de regels voor de doorlopende zekerheid. De directe gevolgen zijn voorlopig echter beperkt. Het gaat om de volgende wijzigingen:

  • De regels voor het bepalen van de hoogte en het bijhouden van het referentiebedrag veranderen. De voorwaarden voor matiging van de te stellen zekerheid veranderen ook.
  • Er komt één vergunning doorlopende zekerheid voor alle regelingen. Tot nu toe is het voor veel vergunningen gebruikelijk dat de doorlopende zekerheid een onderdeel is van de vergunning.
  • De vergunning doorlopende zekerheid voor douanevervoer van goederen met verhoogd frauderisico vervalt.
  • De 'Beschikking uitstel van betaling' wordt vervangen door een vergunning.