Vanaf 1 mei 2016 veranderen er enkele namen van vergunningen voor het douanevervoer.

  • Toegelaten afzender NCTS (transit) > Toegelaten afzender
  • Toegelaten geadresseerde NCTS (transit) > Toegelaten geadresseerde
  • Toegelaten geadresseerde TIR regeling vervoer goederen > toegelaten geadresseerde TIR-operatie
  • Toegelaten afzender documenten T2L > Toegelaten afgever T2LF

De lijst met gevoelige goederen is geschrapt.

Voor de vervoervergunningen zijn enkele nieuwe voorwaarde opgenomen, deze komen deels overeen met de criteria voor de AEO vergunning. Het gaat om de AEO-criteria: compliance, deugdelijke handels-en vervoersadministratie en praktische vakbekwaamheid of beroepskwalificatie.

Tot 1 mei 2016 waren statusbescheiden onbeperkt geldig. Vanaf 1 mei 2016 is de geldigheidsduur van een bewijs van de douanestatus van Uniegoederen 90 dagen.

Spoor, lucht en zee

Voor de vergunningen voor vereenvoudigde procedures voor douanevervoer per spoor, door de lucht of over zee zijn specifieke overgangsmaatregelen. Deze vergunningen worden uiterlijk in 2019 herbeoordeeld.

Douaneverzegelingen en verzegelingen van een bijzonder model die voldoen aan bijlage 46 bis bij Verordening (EEG) nr. 2454/93, mag u gebruiken tot ze op zijn, maar uiterlijk tot 1 mei 2019.