20-02-2014  Provincie Zeeland verlaagt het waterpeil van het Kanaal door Walcheren van 22 februari tot en met 4 april met 0,60 meter. Dit is nodig voor de uitvoering van inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan de oevers van het kanaal.

Gevolgen voor scheepvaart

Dit heeft de volgende gevolgen voor de toegelaten diepgang voor de scheepvaart:

  • Voor de doorgaande scheepvaart tussen Vlissingen en Veere blijft de diepgang onveranderd. Een uitzondering zijn de schepen die ontheffing hebben tot 4,30 meter. De maximale diepgang wordt nu ook 3,70 meter.
  • Voor de scheepvaart tussen Vlissingen en het Zijkanaal naar Arnemuiden, met inbegrip van het verbreed deel van het Zijkanaal naar Arnemuiden, is de maximale diepgang 4,30 meter.
  • Voor de scheepvaart op het verbreed kanaal en het binnenhavengebied van Vlissingen, direct voor de grote schutsluis is de maximale diepgang 7,30 meter. Vanaf de eerste binnenhaven tot de Binnenkeersluis is dit 6,40 meter.
  • Voor de scheepvaart naar Arnemuiden vanaf de Arnebrug is de maximale diepgang 1,60 meter.

Planning

Het aflaten van het waterpeil wordt uitgevoerd op 22 februari en op maandag 24 februari starten de onderhoudswerkzaamheden. Het oplaten van het kanaalpeil gebeurt op 5 april vanaf ongeveer 4.00 uur. Vanaf 5 april is het kanaalpeil weer op 0,90 meter boven NAP.