22-11-2011  De afvoer van de Rijn is in de afgelopen maand de sterk afgenomen. De afvoer van de Rijn bij Lobith bedraagt nu 840 kubieke meter per seconde. De normale waarde voor half november is 1950.

Minder diepgang

Door de lage Rijnafvoer zijn ook de water-standen op Boven-Rijn, Waal, Pannerdensch Kanaal en de Gelderse IJssel laag. Dit levert vooral problemen op voor de scheepvaart, die met minder diepgang kan varen. Richting Duitsland varen nu meer schepen dan normaal doordat schepen minder lading kunnen meenemen.

In bijgaand Droogtebericht voor de binnenvaart van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling staat meer informatie.