“Waterstanden laag, maar voldoende”

De aanvoer van de Rijn bij Lobith daalt komende week

24-07-2019  De waterstanden van de Rijn en de Maas zijn laag voor de tijd van het jaar, maar voldoende. Dit meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) van het Watermanagementcentrum Nederland in de droogtemonitor van 23 juli.

De aanvoer van de Rijn bij Lobith is momenteel ongeveer 1390 kubieke meter per seconde en daalt komende week tot mogelijk rond de 1200. Dat is laag voor de tijd van het jaar, maar voldoende om in de watervraag te voorzien. Vanaf het weekend stabiliseert de aanvoer naar verwachting op tussen 1200 en 1400 m3/s. De aanvoer van de Maas is aanhoudend laag maar voldoende.

IJsselmeergebied

Rijkswaterstaat laat in overleg met de waterschappen het gemiddeld waterpeil in het IJsselmeergebied, en daarmee de voorraad water, stijgen tot de bovengrens van het peilakkoord, 10 centimeter onder NAP.

Kanaal van Gent naar Terneuzen

Door de geringe wateraanvoer vanuit Vlaanderen geldt op het kanaal van Gent naar Terneuzen een diepgangbeperking en wanneer nodig een schutbeperking bij enkele van de sluizen bij Terneuzen. Op de Rijn, de Waal en de IJssel is de vaardiepte met de huidige afvoer enigszins verminderd. Rijkswaterstaat verzorgt informatievoorziening over de minst gepeilde diepten.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder