Ruim 70 procent achterhaalt juiste arbeidsrelatie met behulp van tool

Leestijd 1 minuut

27-09-2021  Uit de evaluatie van de pilot Webmodule beoordeling arbeidsrelatie blijkt dat de tool in ongeveer 70 procent van de gevallen meer duidelijkheid kon geven over de te gebruiken arbeidsrelatie en in 30 procent van de gevallen dus niet. Uit de brief van demissionair minister Koolmees blijkt dat het aan een volgend kabinet wordt overgelaten of de webmodule zal worden ingevoerd. Tot die tijd zal de handhaving door de Belastingdienst beperkt worden voortgezet.

De webmodule

De pilot webmodule is gestart op 11 januari 2021 en duurde zes maanden. Deze bestaat uit een digitale vragenlijst, die opdrachtgevers en opdrachtnemers anoniem op de website van de Kamer van Koophandel kunnen invullen. De vragenlijst kan tot verschillende uitkomsten leiden: 1) (fictief) dienstverband, 2) er mag buiten een dienstverband gewerkt worden (door een zelfstandige) en 3) geen indicatie mogelijk, omdat de situatie bijvoorbeeld te complex is. De uitkomst van de webmodule is een indicatie en geen juridische beslissing.

Belang kwalificatie

De vraag of iemand werknemer/werkgever is of opdrachtnemer/opdrachtgever is belangrijk, omdat tussen deze twee een groot verschil bestaat in de fiscale en arbeidsrechtelijke behandeling. Zo hebben werkgevers voor werknemers een inhoudingsplicht voor de loonheffingen en een verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Daarnaast geldt voor werknemers ontslagbescherming en het recht op loondoorbetaling bij ziekte. Door een onjuiste beoordeling van de arbeidsrelatie ontstaat een risico op navorderingen van sociale premies en de loonbelasting en boetes. Veel bedrijven geven aan dat het onduidelijk voor hen is wanneer zij een zelfstandige kunnen inzetten; ook binnen het eigen vervoer. Die onduidelijkheid ziet vooral op het gezagscriterium. Dat is een van de redenen dat het kabinet de pilot met de webmodule is gestart.

Evaluatie webmodule

Uit de evaluatie blijkt dat de webmodule in ongeveer 70 procent van de gevallen meer duidelijkheid kan geven over de arbeidsrelatie. In 33,9 procent van de gevallen was de uitkomst “dienstbetrekking”, in 9,7 procent van de gevallen “fictieve dienstbetrekking” en in 28 procent van de gevallen was de uitkomst dat de opdracht “buiten dienstbetrekking” verricht kon worden . In 28,4 procent van de gevallen kon de webmodule geen indicatie geven aan de hand van de ingevulde vragenlijst.

Handhaving door de Belastingdienst en vervolg webmodule

De Belastingdienst zal voorlopig beperkt handhaven. Handhaving vindt alleen plaats wanneer sprake is van kwaadwillendheid en wanneer aanwijzingen van de Belastingdienst niet zijn opgevolgd binnen de gegeven redelijke termijn. Dit zal zo blijven tot het moment dat een nieuw kabinet zal beslissen over nieuwe maatregelen met betrekking tot het thema ‘werken als zelfstandigen’.  Dan zal duidelijk worden of (een vorm van) de webmodule zal worden ingevoerd en wat de status van de uitkomst zal zijn (wel of geen juridische zekerheid). De webmodule zal beschikbaar blijven, maar geeft dus alleen een indicatie. Daar kunnen geen rechten aan ontleend worden. Op onze website en in de kennisnieuwsbrieven zullen wij informatie delen als er meer duidelijkheid is op dit vlak.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder