Module moet duidelijk maken of er sprake is van een arbeidsrelatie

Leestijd: 2 minuten

16-06-2020  Om schijnzelfstandigheid en verkapte arbeidsrelaties tussen een zzp'er en een inlener tegen te gaan introduceert het kabinet de webmodule zzp. Dit instrument moet duidelijkheid gaan bieden over de werkrelatie tussen de zzp'er en het inlenende bedrijf. Een deel van de bedrijven zal in de toekomst de werkrelatie anders moeten vormgeven als ze een opdracht door een zzp’er willen laten uitvoeren. Dat blijkt uit de testfase van de webmodule, die naar verwachting vanaf het najaar in een pilot vrijwillig te consulteren is. evofenedex ondersteunt het aanpakken van schijnconstructies en het verminderen van de kwetsbare positie van zzp’ers op de arbeidsmarkt. Daarom is het goed dat het eerdere idee van een minimumtarief voor zzp’ers met dit voorstel definitief van de baan is.

De webmodule is een online vragenlijst waarmee (zakelijke) opdrachtgevers straks duidelijkheid kunnen krijgen over de vraag of er sprake is van een dienstverband of dat een opdracht buiten dienstbetrekking mag worden uitgevoerd. Als dat het geval is, wordt een opdrachtgeversverklaring afgegeven, die goed moet worden bewaard. Opdrachtgevers hebben dan de zekerheid dat ze geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen hoeven te betalen, mits ze de webmodule naar waarheid hebben ingevuld. 

Testfase

Uit de testfase van de webmodule blijkt dat bij 48 procent van de opdrachten de webmodule de indicatie dienstbetrekking gaf, wat inhoudt dat er waarschijnlijk sprake is van een dienstverband waarvoor een arbeidsovereenkomst nodig is. 

Kwetsbaar

Deze crisis laat zien hoe kwetsbaar grote groepen zzp’ers ervoor staan en hoe beperkt de financiële buffers vaak zijn. Het kabinet vindt het daarom belangrijk door te gaan met de ingezette arbeidsmarkthervormingen. Staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): “Ruim een miljoen van de Nederlanders werkt als zzp’er. We zien dat het steeds aantrekkelijker is om platformwerkers (zzp’ers die via een online platform werken red.) of zelfstandigen in te huren. De huidige coronacrisis laat ook de kwetsbaarheid van deze zelfstandigen zien. Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat er ook duidelijke regelgeving komt voor platforms en driehoeksrelaties. Door bijvoorbeeld bepaalde vormen van platformwerk onder de reikwijdte van bestaande wetgeving te brengen, willen we de rechtspositie van platformwerkers versterken.”

Ondernemersvrijheid

evofenedex ondersteunt het aanpakken van schijnconstructies en het verminderen van de kwetsbare positie van zzp’ers op de arbeidsmarkt. Daarom is het goed dat het eerdere idee van een minimumtarief voor zzp’ers definitief van de baan is, zodat de echte ondernemersvrijheid behouden blijft. Naar verwachting zal deze nieuwe aanpak voor beide partijen sneller duidelijk maken of er sprake is van een arbeidsrelatie. En dit voorafgaand aan de inhuur, in plaats van achteraf door controle van de belastingdienst. We wachten af hoe de nadere uitwerking van de webmodule in de praktijk bij onze lidbedrijven zal uitpakken. We hopen dat het geen extra administratieve belasting wordt voor zowel de inlenende partij als de zzp’er.

Geen minimumtarief

Verder heeft het kabinet besloten af te zien van het wetsvoorstel met maatregelen voor een minimumtarief voor zzp’ers en de zelfstandigenverklaring voor de hogere tarieven. Dit voorstel brengt voor alle zelfstandigen te veel administratieve lasten met zich mee om effectief te zijn, zo blijkt ook uit consultatie bij belanghebbenden. Om toch te lage tarieven tegen te gaan, volgt het kabinet initiatieven van sociale partners en andere partijen om afspraken voor zelfstandigen vast te leggen. Daarnaast wil het kabinet de arbeidsmarktpositie van platformmedewerkers verder versterken.

Meer informatie over de inzet van zzp’ers is te vinden in dit artikel.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder