07-04-2014  In Vlaanderen start een proef met ecocombi’s (lzv’s). Bedrijven die met een ecocombi België in willen, kunnen zich tot 31 mei via de website van Mobiel Vlaanderen inschrijven voor deze proef.

Voorschriften

Zoals EVO eerder berichtte, moeten bedrijven die deel willen nemen aan deze proef wel rekening houden met een behoorlijk aantal voorschriften.

Ontkoppelpunten

EVO bekijkt de mogelijkheid om ontkoppelpunten als eindbestemming gereed te krijgen. Met ontkoppelpunten hoopt EVO routes te kunnen bundelen waardoor bedrijven meer mogelijkheden hebben om deel te nemen. EVO roept leden dan ook op alvorens een route aan te vragen met EVO contact op te nemen om te kijken of de route ook gebundeld kan worden.