Weegpunten functioneren niet goed18-05-2011  De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft te kennen gegeven dat de vaste weegpunten op de snelwegen voor vrachtwagens niet goed functioneren omdat ze zijn verouderd. Hierdoor kan niet meer goed worden gemeten of trucks te zwaar beladen zijn. 

Volgens IVW is daarom ongeveer 15 procent van de vrachtauto’s te zwaar beladen. De weegpunten worden nu vernieuwd. 

EVO en TLN herkennen zich niet in het beeld dat IVW schetst. Zij zetten bovendien vraagtekens bij het percentage overbelading, aangezien de weegsystemen niet optimaal functioneerden. 

De organisaties wijzen er bovendien op dat er al sprake is van overbelading wanneer één as te zwaar beladen is terwijl het gewicht van het totale voertuig gewoon onder het maximumgewicht blijft. Dit komt vooral voor bij vervoer waar gedurende de rit veel goederen uit de vrachtauto worden gelost.

Verladers en vervoerders hebben de afgelopen jaren veel gedaan om overbelading tegen te gaan. Er zijn goede afspraken gemaakt tussen vervoerders en verladers, conventanten gesloten, techniek is verbeterd en er zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd en opleidingen gegeven. Uiteraard komt overbelading incidenteel nog voor, maar er is zeker geen sprake van structurele overbelading.