12-10-2015 De signalering van overbelading door middel van weegsystemen in de weg werkt niet goed. De Inspectiedienst Leefomgeving en Transport trekt de brieven waarin bedrijven werden gewaarschuwd voor te zware voertuigcombinaties, terug.

Handhaving

De inspectiedienst is in het voorjaar gestart met intensiever handhaven op overbeladen door gebruik te maken van Weight in Motion, een combinatie van automatische weegsystemen in het wegdek en camera’s boven rijstroken.

Brieven

De ILT heeft de afgelopen maanden aan veel bedrijven brieven gestuurd waarin werd gezegd dat hun combinaties vaak overbeladen zijn en dat hun aantal overtredingen in een periode van drie maanden met 37% moest dalen.

Nu blijkt dat de gebruikte weegsystemen niet goed functioneren. Voor de inspectiedienst reden alle aantijgingen in te trekken.

Teleurstellend

EVO benadrukt tegen overbeladen te zijn en dat handhaving op deze wetgeving de markt scherpt houdt. Het is echter teleurstellend dat honderden bedrijven op basis van verkeerde informatie neergezet zijn als grove overtreders.

EVO gaat met inspectie in gesprek over deze werkwijze.