14-10-2015  De Inspectie Leefomgeving en Transport is in het voorjaar gestart met intensiever handhaven op overbeladen via de automatische weegsystemen, Weight in Motion (WIM). Veel bedrijven hebben vervolgens in de afgelopen maanden brieven gekregen van de inspectie met de melding dat hun voertuigcombinatie te zwaar was. Nu echter is gebleken dat de WIM-weegsystemen niet goed functioneren trekt de inspectie alle aantijgingen in.

Inspectie is op basis van de WIM-systemen bedrijven die het vaakst voorkwamen als overbeladen aan gaan schrijven. Deze bedrijven kregen brieven dat ze vaak overbeladen waren en in een periode van drie maanden 37 procent moesten dalen in het aantal overtredingen.

Grove overtreders?

EVO heeft de laatste maanden van diverse leden vragen gekregen rondom deze handhavingswijze. EVO benadrukt tegen overbeladen te zijn en dat handhaving op deze wetgeving de markt scherp houdt. Het is echter teleurstellend dat honderden bedrijven op basis van verkeerde informatie neergezet zijn als grove overtreders. EVO gaat met inspectie in gesprek over deze werkwijze.