Week van de RI&E | Het belang van veilig werken in het magazijn

In de Week van de RI&E lanceren we een nieuwe whitepaper

18-09-2020  Nederland telt ruim 100.000 bedrijven met een magazijn, vaak het hart van het bedrijf. In al deze magazijnen samen werken ruim 600.000 medewerkers, zoals reach- en heftruckchauffeurs, orderverzamelaars, inpakkers en kantoorpersoneel. Waar mensen werken, ontstaan risico’s en worden fouten gemaakt. Als werkgever heb je een belangrijke taak voor het inventariseren, evalueren en minimaliseren of wegnemen van deze risico’s, en het evalueren van de genomen maatregelen. Daarom ondersteunen we de landelijk Week van de RI&E (21 tot en met 25 september).

In 2019 ontving de inspectie SZW circa 4400 meldingen van ernstige arbeidsongevallen bij Nederlandse bedrijven. Als we dat filteren naar de logistieke omgeving gaat het om ruim 1700 ongevallen, waarvan 255 ongevallen als ernstig worden beschouwd.

Stijging arbeidsongevallen

Ondanks diverse initiatieven vanuit de overheid, het bedrijfsleven en andere instanties, stijgt het aantal arbeidsongevallen al jaren. Uit onderzoek blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse bedrijven de bedrijfsrisico’s onvoldoende in kaart heeft gebracht, waardoor gevaarlijke situaties op de werkvloer kunnen ontstaan. Dit is opmerkelijk aangezien het inventariseren van de risico’s vanuit de Arbowet één van de wettelijke verplichtingen is voor bedrijven met personeel. Om aan de verplichting te voldoen moeten bedrijven de risico’s op de werkvloer inventariseren, maatregelen nemen om deze risico’s te minimaliseren en deze regelmatig evalueren in een zogenoemde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), inclusief plan van aanpak.

Oorzaken

Waarom een groot deel van de bedrijven deze risico’s nog onvoldoende in kaart heeft gebracht, kan diverse oorzaken hebben. Denk bijvoorbeeld aan een gebrek aan kennis, kunde of kapitaal. Wat je uitdaging of reden ook is, het is tijd om de huidige RI&E kritisch onder de loep te nemen. Want ook al heb je een RI&E, in hoeverre is dit een levend document, worden de genomen maatregelen regelmatig geëvalueerd en heeft de RI&E draagvlak binnen de gehele organisatie?

Whitepaper

Om ondernemers te helpen met deze vervolgstappen, publiceren wij in de Week van de RI&E een whitepaper met een driedelig stappenplan om van de RI&E een levend document te maken. Een instrument waarmee werkgevers en werknemers samen werken aan een veilige en gezonde werkomgeving. Ook vind je hierin diverse praktijkvoorbeelden van koplopers op het gebied van gezond en veilig werken.

Onze bedrijfsadviseur Marcel
Contact

Advies op maat nodig?

Marcel en de andere bedrijfsadviseurs helpen je graag verder