Van plan naar praktijk

Vraag de whitepaper aan om uiteindelijk niveau 3 te bereiken

21-09-2020  Het opstellen van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is pas het beginpunt als het gaat om het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. Een RI&E heeft namelijk pas écht zin als deze draagvlak heeft binnen de volledige organisatie en als medewerkers vanuit zichzelf gemotiveerd zijn om een veilig en gezonde werkomgeving te creëren. We helpen je deze week, tijdens de landelijke Week van de RI&E, op weg om de veiligheid in je magazijn te waarborgen.

Als projectmanager is Hans Stegeman dagelijks betrokken bij het verbeteren van de gezondheid en veiligheid bij leden van evofenedex. Hoewel veel bedrijven wel hun goede intenties tonen met betrekking tot gezond en veilig werken, is er nog veel voor verbetering vatbaar. “We zien nog te veel bedrijven die hun RI&E vooral zien als een papieren tijger, oftewel een verplichting vanuit de overheid waar ze aan moeten voldoen. Zo’n RI&E wordt dan eenmalig opgesteld, maar het ontbreekt vaak aan vervolgstappen waardoor de RI&E ergens onderin de bureaulade belandt”, aldus Hans.

Onderschatten

Ook veel bedrijven onderschatten het toepassen van de ‘E’ (evaluatie) in hun processen. Hans: “Door van de RI&E een levend document te maken, dit te blijven evalueren en te verbeteren zorg je pas echt voor een veilige werkomgeving. Voor het waarborgen van de gezondheid en veiligheid is het belangrijk de medewerkers op de werkvloer hierbij te betrekken en hen op te leiden in veilig en gezond werken. Stel aan de hand van de geïnventariseerde risico’s gerichte maatregelen op om deze risico’s tot een minimum te beperken of zelfs helemaal te elimineren en bespreek deze regelmatig met je medewerkers. Bekijk ook regelmatig of de werkzaamheden hetzelfde blijven. Zijn de processen nog steeds hetzelfde of heeft er een wijziging plaatsgevonden? Zijn de risico’s van deze wijzigingen dan weer geïdentificeerd? Een veilig magazijn is immers mensenwerk.”

Controleer ook regelmatig of de genomen maatregelen daadwerkelijk het resultaat hebben dat was beoogd. Als dit niet het geval is, bekijk dan wat kan er worden verbeterd om de genomen maatregelen wél te laten slagen. We raden aan deze acties ook vast te leggen, zo blijft het inzichtelijk waarom er – wellicht in het verleden - bepaalde keuzes zijn gemaakt.

Drie niveaus

Net zoals een personenauto niet van 0 tot 100 gaat zonder te schakelen, is een volledige RI&E – dus eentje met draagvlak binnen de gehele organisatie - ook niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Daarvoor hebben we de RI&E+ in het leven geroepen. De ‘plus’ dient als een symbolische gids om in drie stappen van jouw statische RI&E (niveau 1) een document te maken dat draagvlak heeft binnen de volledige organisatie en waarbij medewerkers vanuit zichzelf gemotiveerd zijn een veilige en gezond werkomgeving te creëren (niveau 3). We starten met het uitleggen van de niveaus.

De drie niveaus

Whitepaper

Om ondernemers te helpen met deze vervolgstappen, publiceren wij deze week, tijdens de Week van de RI&E, een whitepaper met een driedelig stappenplan om van de RI&E een levend document te maken. Een instrument waarmee werkgevers en werknemers samen werken aan een veilige en gezonde werkomgeving. Ook vind je hierin diverse praktijkvoorbeelden van koplopers op het gebied van gezond en veilig werken.

Onze bedrijfsadviseur Marcel
Contact

Advies op maat nodig?

Marcel en de andere bedrijfsadviseurs helpen je graag verder