Week van de RI&E | Zo behoud je niveau 3

Vraag de whitepaper aan en ontdek hoe je niveau 3 behoud

25-09-2020  We helpen je deze week, tijdens de landelijke Week van de RI&E, op weg om de veiligheid in je magazijn te waarborgen. Dit doen we door het stappenplan van de Risico Inventarisatie & Evaluatie te bewandelen en van niveau 1 naar niveau 3 te groeien. De afgelopen dagen hebben we je handvatten geboden om tot niveau 3 te komen. Hoe nu verder? Want een RI&E is nooit klaar of een afgeronde taak. Het is een levend document dat je moet blijven evalueren en verbeteren. We geven tips waar je op moet letten.

Geldigheid

Om te beginnen moet je weten dat de Arbowet geen specifieke geldigheidsduur heeft gesteld aan de RI&E. Wel staat vermeld dat het belangrijk is dat dit document actueel blijft. Dit betekent dat je de RI&E moet aanpassen bij ingrijpende wijzigingen van werkmethoden, werkomstandigheden of gebruikte technieken.

Denk bijvoorbeeld aan:

 1. Het opnieuw inrichten van de werkomgeving
  Bijvoorbeeld de verplaatsing van een kantoor, stellingen, wikkel- en inpakmachines of een grotere verbouwing.
 2. Veranderingen in logistieke werkprocessen
  Bijvoorbeeld de verandering van orderverzameling; naast het verzamelen op vloerniveau ook verzamelen op hoogte of van volle pallets uitleveren naar uitleveren op het niveau van enkele stuks waarbij andere processen horen.
 3. Ingrijpende veranderingen van gebruikte technieken
  Bijvoorbeeld het gebruiken van ander intern transportmateriaal, verpakkingsmachines, wikkelaars en afvalpersen.
 4. Wijziging van taken en functies van medewerkers
  Bijvoorbeeld de verandering van werken in een ploeg naar meerdere ploegendiensten en medewerkers die andere taken krijgen zoals het laden van vrachtwagens en werken op hoogte waarbij andere risico’s horen.
 5. Verandering of aanpassing van een gevaarlijke stof in het proces
  Door een wijziging in het proces, er wordt bijvoorbeeld een nieuw product gemaakt, waarbij medewerkers opeens bijtende stoffen gaan gebruiken. Wat is de impact hiervan op de organisatie?

Actueel

Een ongeschreven regel is dat een gemiddelde RI&E ongeveer drie jaar actueel is. Ook als er voor je gevoel geen ingrijpende veranderingen hebben plaatsgevonden, is het aan te raden na drie jaar je RI&E weer door de wasstraat te halen. Controleer of de destijds opstelde veiligheidsrisico’s nog van toepassing zijn. Hierbij is het ook goed te kijken in hoeverre het document draagvlak heeft binnen de organisatie. Weet bijvoorbeeld iedereen van het bestaan van de RI&E af of is het vooral een ‘project’ van de veiligheidskundige? Bespreek (onderdelen van) de RI&E ook tijdens een dag- of weekstart.

Whitepaper

Om tot niveau 3 - de integrale veiligheidscultuur - te behouden moet je stappen blijven ondernemen. Om ondernemers te helpen met deze vervolgstappen, publiceren wij deze week, tijdens de Week van de RI&E, een whitepaper met drie stappen om van de RI&E een levend document te maken. Een instrument waarmee werkgevers en werknemers samen werken aan een veilige en gezonde werkomgeving. Ook vind je hierin diverse praktijkvoorbeelden van koplopers op het gebied van gezond en veilig werken.

 

Onze bedrijfsadviseur Marcel
Contact

Advies op maat nodig?

Marcel en de andere bedrijfsadviseurs helpen je graag verder