Week van de Teamleider: De resultaten

Meld je aan voor de teamleider-update en ontvang het online magazine

15-06-2018  Wat maakt het werk van de teamleider uitdagend? Wij vroegen ervaren en minder ervaren teamleiders naar hun mening de afgelopen week. In totaal kregen ze vier stellingen onder ogen. Hierbij kort samengevat de uitslagen:

 

Stelling 1: Door de dagelijkse drukte kom ik niet aan mijn eigen werkzaamheden toe

Opvallend in het onderzoek is dat minder ervaren teamleiders aangeven dat de dagelijkse drukte geen grote invloed heeft op hun eigen werkzaamheden. Dit in tegenstelling tot de groep ervaren teamleiders, waarbij ongeveer tweederde van de respondenten aangeeft dat de dagelijkse drukte ten kosten gaat van de eigen werkzaamheden.

Eén van de respondenten geeft aan dat structuur aanbrengen essentieel is, zodat je tijd kan maken voor je eigen werkzaamheden. Ook wordt de economische groei in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt genoemd als oorzaak van de hoge werkdruk. Verder geeft een respondent aan dat er geen back-up is voor zijn werkzaamheden, waardoor alle last op de schouders van één persoon komt te liggen.

Stelling 2: In mijn bedrijf werkt de logistiek goed samen met andere afdelingen zoals inkoop, sales en marketing.

Iets meer dan de helft van de ondervraagden zegt dat de samenwerking met andere afdelingen goed verloopt. Wel is het zo dat minder ervaren teamleiders aangeven dat de samenwerking met andere afdelingen beter kan

Tegenstrijdige belangen tussen afdelingen worden vaak genoemd als spelbreker in de samenwerking tussen afdelingen. Met name inkoop blijkt een lastige samenwerkingspartner. Een van de respondenten geeft aan dat het werken binnen een klein bedrijf een voordeel is omdat ze eenvoudig en snel kunnen communiceren.

Stelling 3: In mijn bedrijf is veiligheid onderwerp van gesprek.

Hierover zijn de teamleiders het overwegend eens. Er is hierbij geen verschil tussen de ervaring van teamleiders. Toch geeft nog een derde van de respondenten aan dat veiligheid nog onvoldoende wordt besproken op de werkvloer.

Teamleiders waarbij veiligheid nog geen gesprek van de dag is, geven aan dat ze hier hard aan werken. Verder geven de ondervraagden aan dat er met name wordt gelet op werkkleding, persoonlijke beschermingsmiddelen, ergonomie. Ook worden diverse trainingen genoemd als onderdeel van het veiligheidsbeleid.

Stelling 4: In mijn werk maak ik regelmatig gebruik van de expertise van de werkvloer.

Meer dan 85 procenten van de ondervraagde teamleiders maakt gebruik van de expertise van de werkvloer. Slechts een enkeling geeft aan weinig tot nooit gebruik te maken van medewerkers in de operatie.

De respondenten geven aan dat de mensen op de werkvloer ‘als geen ander weten hoe het logistieke proces in elkaar zit’. Daarom zijn zij een essentiële factor bij het creëren van een optimale werkomgeving.

Download het online magazine

Alle verhalen staan in ons online magazine ‘De grootste uitdagingen van de logistiek teamleider’. Hierin worden de vijf grootste uitdagingen van de teamleider uitgelicht. Meld je aan voor de teamleider-update en ontvang het complete online magazine direct in je mailbox.

Marcel
Contact

Vragen over magazijnen?

Marcel en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder