27-06-2012  Provinciale Staten Zuid-Holland en de Tweede Kamer nemen vandaag respectievelijk morgen een belangrijke beslissing over de Rijnlandroute.

Tracé

De Provinciale Staten bepalen welk tracé het wordt: ‘Zoeken naar Balans’, een geheel nieuwe verbinding tussen de A4-A44 en Katwijk of ‘Churchill-avenue’: verbreding en ondertunneling van de bestaande N206 door Leiden. De Tweede Kamer zal van de minister willen weten hoe de besluitvorming is verlopen en waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt in de regio omdat het Rijk de grootste geldschieter is in dit project.

Voldoende capaciteit

EVO is net als de rest van het bedrijfsleven groot voorstander van ‘Zoeken naar Balans’, omdat deze verbinding de komende decennia voldoende capaciteit heeft om de regio Duin- en Bollenstreek te ontsluiten. Bovendien is dit tracé aanzienlijk goedkoper dan de ‘Churchill-avenue’. Dit komt doordat dit laatste tracé moet worden ondertunneld. Volledige financiering van ‘Zoeken naar Balans’ is inmiddels zo goed als zeker.

Beter uitvoerbaar

‘Zoeken naar Balans’ is niet alleen verkeerskundig een betere oplossing, maar ook beter uitvoerbaar doordat de aanleg weinig tot geen gevolgen heeft voor de omgeving en de bereikbaarheid van de regio. Aanleg van de Churchilla-venue daarentegen heeft in de omgeving van de Vijf Mei Laan enorme impact hebben op de bereikbaarheid van een winkelcentrum dat daar is gevestigd.

Intensieve lobby

EVO heeft samen met andere belangenorganisaties de afgelopen maanden intensieve lobby gevoerd voor ‘Zoeken naar Balans’ in de Provinciale Staten en de Tweede Kamer. Daarnaast heeft EVO opgeroepen tot snelle besluitvorming, zodat de aanleg in 2014-2015 kan starten.