15-08-2016  De Afsluitdijk zal zondag 4 september 2016 tussen 1.00 en 12.00 uur volledig afgesloten zijn voor al het verkeer. De dijk gaat open voor duizenden hardlopers. Zij doen dan mee aan een nieuw hardloopevenement: “Afsluitdijk Open”.

Vanwege het project “Versterking Afsluitdijk” zijn er in de periode tussen 2017 en 2022 forse werkzaamheden aan de dijk en zal de dijk maximaal tien weekenden worden afgesloten voor het verkeer. De dijk bevat twee schutsluizen en 25 spuisluizen die zorgen voor doorgang van de scheepvaart en waterafvoer. Ze worden versterkt omdat ze niet aan de veiligheidsnormen voldoen. Er zijn de laatste tijd ook veel technische storingen aan de Stevinsluis en de Lorentzsluis waarvan het verkeer op de A7 veel hinder ondervond. De weekendafsluitingen zijn nodig vanwege veiligheidsoverwegingen. Tijdens het hijsen komen de hefschuiven boven de rijbanen.

Capaciteitsaanpassing A7

Daarnaast is de inschatting dat er gedurende diezelfde periode van circa vijf jaar steeds een wegvak op de dijk van maximaal 8 km is waar het wegverkeer 1 rijstrook per richting ter beschikking heeft met een beperking van de maximumsnelheid tot 70 of 80 km/uur. Rijkswaterstaat heeft tellingen uitgevoerd en geconcludeerd dat de benodigde capaciteit van de weg door deze ingrepen niet noemenswaardig afneemt. De te verwachten vertraging zal beperkt blijven tot tien minuten. Dat is geen reden om een andere route te kiezen.

Oplossingen

EVO heeft er succesvol voor gepleit dat Rijkswaterstaat met bedrijven in gesprek gaat en maatwerkoplossingen bedenkt indien ze onevenredig zwaar getroffen worden door maatregelen zoals de weekendafsluitingen. Ook zal de opdrachtnemer financieel gestimuleerd worden om het werk zodanig uit te voeren dat er zo weinig mogelijk hinder ontstaat en de weekendafsluitingen tot een minimum te beperken in tijd en/of aantal. Het versterken van de dijk over de gehele lengte, het bouwen van keersluizen, het versterken van de spuicomplexen en het renoveren van de A7 gaat volgend jaar van start en moet in 2022 gereed zijn.

Scheepvaartverkeer

De dijk blijft passeerbaar voor al het scheepvaartverkeer. Als de Stevinsluis in Den Oever niet beschikbaar is, dan zijn de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand beschikbaar en omgekeerd. Beide sluizen zijn geschikt voor schepen met gevaarlijke stoffen.