14-04-2015  In Frankrijk en België mogen chauffeurs lange rustperiodes niet in hun vrachtautocabine doorbrengen. Zij moeten dan een hotel opzoeken. Over het boetebeleid dat deze landen hanteren als zij overtredingen constateren op deze regel, zijn nu vragen gesteld aan de Europese Commissie; deze vragen zijn in onderzoek.

Herziening regels

Transportcommissaris Bulc heeft zich wel over de kwestie uitgelaten. Zij zegt dat de richtlijn geen specifieke regels stelt aan de plaats waar chauffeurs verblijven tijdens lange rustperiodes. Dit antwoord kan een voorbode zijn van het vooralsnog toestaan van een verblijf in de cabine in Frankrijk en België. De kwestie zou dan kunnen worden meegenomen in de algehele herziening van de regels over rij- en rusttijden die de Commissie eerder aankondigde.