Weekendrust in truckcabine niet toegestaan

Het Nederlandse ministerie moet in Brussel druk uitoefenen om, zolang goede faciliteiten ontbreken, slapen in de cabine tijdens het weekend te gedogen.

21-12-2017  Het Europees Hof van Justitie stelde woensdag dat chauffeurs geen lange weekendrust in de vrachtauto mogen houden. Het Hof geeft ruimte aan de lidstaten hier een proportionele handhaving en boete op te zetten.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft inmiddels aangekondigd te gaan handhaven en een boete van 1500 euro op te leggen.

Gedogen

Voor een adequate invoering van het verbod zijn meer bewaakte parkeerplaatsen nodig zodat een vrachtauto niet onbewaakt achterblijft. Wij roepen de Nederlandse overheid op rekening te houden met het op dit moment ontbreken van voldoende bewaakte parkeerplaatsen langs de weg. Volgens ons moet worden voorkomen dat goederen onbewaakt op een parkeerplaats staan gedurende een weekend. Het Nederlandse ministerie moet in Brussel druk uitoefenen om, zolang goede faciliteiten ontbreken, slapen in de cabine tijdens het weekend te gedogen.

Toename chauffeurstekort

In landen - zoals België en Frankrijk - waar het verbod om de verplichte weekendrust in de vrachtwagen door te brengen wel werd gehandhaafd, heeft dit de afgelopen periode geleid tot een toename van het chauffeurstekort. Vooral de beschikbaarheid van chauffeurs uit Centraal- en Oost-Europa liep hierdoor terug. Handhaving van het verbod en forse boetes hiervoor uitdelen, zou kunnen leiden tot een schokgolf in de markt, die nadeel aan de Nederlandse economie zal berokkenen. Een nieuwe Nederlandse regeling voor de handhaving van dit verbod is al in voorbereiding. Een goede en duidelijke regeling die ook voldoende rekening houdt met een goede invoer, verdient de voorkeur boven een haastige implementatie.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder