28-06-2011  De afvoer van de Rijn bij Lobith is de afgelopen week gestegen tot bijna 1600 m3/s en daarna gaan dalen. Inmiddels is de Rijnafvoer 1540 m3/s. Deze daling zal naar de huidige verwachting doorzetten tot ca 1250 a 1300 m3/s op 1 juli, daarna zal weer enige stijging optreden. Na 4 juli geeft de verwachting weer een dalende trend aan. De afvoer blijft laag voor de tijd van het jaar. Een normale afvoer begin juli is ca 2200 m3/s. De basisafvoer is door de vele neerslag in het zuidelijke deel van het stroomgebied wat toegenomen maar zal vanwege de geringe hoeveelheid sneeuw in het Alpengebied en de huidige lage standen van de Zwitserse meren naar verwachting laag blijven. Alles overziend geeft het Rijngebied een droger dan gemiddeld beeld. De kans op droogteproblemen blijven in de komende maanden hoger dan normaal. Het Markermeer en IJsselmeer zijn momenteel goed gevuld.

De afvoer van de Maas bij Luik bedraagt circa 70 m3/s. Op basis van de weersverwachting voor deze week wordt geen wezenlijke verandering in de afvoer van de Maas verwacht. Droogteproblemen zijn de komende tijd voor de Maas niet waarschijnlijk.

De hogere Rijnafvoer heeft ook tot hogere waterstanden op de Waal en de IJssel geleid. De Prins Bernardsluizen bij Tiel zijn daarom weer in gebruik genomen. Hierdoor is er geen open verbinding meer tussen de Waal en de Lek via het Betuwepand van het Amsterdam-Rijnkanaal. Op het stuwpand Hagestein in de Lek geldt nu weer het normale stuwpeil.