20-09-2011  Het Rijk wil tot 2020 820 miljoen euro besparen op de kosten voor het onderhoud van de wegen en vaarwegen. Daarvoor wordt onder meer het wegonderhoud minder vaak ’s nachts uitgevoerd. Ook krijgt de weggebruiker minder actuele informatie langs de weg. In plaats daarvan wordt meer informatie vooraf gegeven via het internet en de sociale media.

Binnenvaart

De walvoorzieningen voor de binnenvaart, zoals ligplaatsen, steigers en walstroom, worden evenmin ontzien: onderhoud en faciliteiten gaan terug naar het basisniveau.

Uur vertraging: 43,38 euro verlies

EVO is weinig gelukkig met meer wegonderhoud overdag, hoewel het Rijk zegt te willen zorgen voor zo min mogelijk overlast. Het betekent immers dat er meer vertragingen zullen ontstaan buiten de ochtend- en avondspits. Het lijkt er zo op dat het Rijk nu de rekening bij de weggebruiker legt. Een uur vertraging betekent per vrachtauto 43,38 euro verlies. Die kosten komen bovenop de 143 miljoen euro vertragingsschade die het goederenvervoer al in 2009 leed.

Ritplanning

Betere informatie over wegwerkzaamheden via de nieuwe media zal de schade wellicht enigszins kunnen beperken, maar die informatie moet wel in de ritplanning kunnen worden verwerkt.