01-10-2014  Bedrijven in het wegvervoer hebben de kosten voor banden en de verplichte verzekering voor voertuigen in het afgelopen jaar niet zien stijgen. Dat blijkt uit een recent EVO-rapport.

Bandenprijs

Jaarlijks publiceert EVO een rapportage over de kostenontwikkelingen in het wegvervoer. Het gaat om de periode tussen oktober 2013 en oktober 2014. De uitkomsten zijn van invloed op de onderhandelingen voor de tarieven van 2014. Opvallend dit jaar is dat zowel de bandenprijs als de premie voor de verplichte verzekering voor voertuigen stabiel is gebleven.

Trend

Verder komen uiteraard alle componenten aan bod die gezamenlijk het vervoertarief vormen. In tabellen, grafieken en diagrammen is weergegeven wat de trend is van de betreffende component over een aantal jaren en hoe deze component zich verhoudt tot de andere onderdelen van de tarieven.

Onderhandelen

Jaarlijks onderhandelen vervoerders en verladers over nieuwe contracten en tarieven voor het volgende jaar. Het rapport kostenontwikkelingen helpt om goed beslagen ten ijs te komen tijdens de onderhandelingen.

Congres

Deze jaarlijkse gesprekken gaan niet alleen over absolute kosten. Ook marktontwikkelingen zoals capaciteit en arbeidsmarkt komen hierbij aan de orde. Voor ondernemers die zich in één middag willen laten informeren over alle aspecten, organiseert EVO op 7 oktober 2014 het ‘Congres Marktontwikkelingen Wegvervoer’.

Aanmelden