01-09-2014  De nieuw te openen Sluiskiltunnel moet zodanig worden ingedeeld dat er zo min mogelijk beperkingen zijn voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit advies heeft de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) gegeven aan de projectorganisatie (de opdrachtgevers voor de tunnel).

Categorie C

De CTGG kan zich vinden in het standpunt van de projectorganisatie dat de tunnel kan worden ingedeeld in categorie C. Er zullen dus beperkingen gelden voor gevaarlijke goederen die ‘aanleiding kunnen geven tot een zeer grote explosie, een grote explosie of het vrijkomen van een grote hoeveelheid giftige stoffen’. Dit is in Nederland in 2013  vastgelegd in de zogenoemde Circulaire Vervoer Gevaarlijke Stoffen door Wegtunnels.

Bruggen

Voor de gevaarlijke goederen die niet door de tunnel mogen worden vervoerd, geldt dat de bestaande Sluiskilbrug en eventueel de brug bij Sas van Gent geschikt zijn en blijven voor dit vervoer.

Beslissing

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu zal uiteindelijk de beslissing over de tunnelindeling nemen. De CTGG gaat ervan uit dat zij hierbij niet afwijkt van het bestaande beleid en de tunnel indeelt in categorie C.

De brief van de CTGG aan Rijkswaterstaat

N62 Sluiskiltunnel

De Sluiskiltunnel vormt een nieuwe verbinding onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen en wordt naar verwachting medio 2015 geopend voor het verkeer. Meer informatie over het project staat op www.sluiskiltunnel.nl.

CTGG

De CTGG is een samenwerkingsverband van vijftien organisaties, waaronder EVO. Vorige maand adviseerde de CTGG nog over de tunnelcategorie van de nieuwe Salland-Twentetunnel.

Folder

Voor meer informatie over de beperkingen die een categorie-C-tunnel met zich meebrengt, is deze folder van de Inspectie Leefomgeving en Transport te raadplegen.