Wel of niet beboeten bij onjuist gebruik tachograaf?

Bewijs voor onvoldoende toezicht op gebruik is noodzakelijk voor boete.

Bij onjuist gebruik van de tachograaf kan een dikke boete van de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) volgen. Dan moet wel duidelijk zijn dat de werkgever onvoldoende toezicht op zijn chauffeurs heeft gehouden, blijkt uit een uitspraak van de Raad van State.

In 2014 werd een vervoerder, die met name internationale transporten rijdt, gecontroleerd door de IL&T. Tijdens deze inspectie werden de tachografen op verschillende voertuigen uitgelezen en geanalyseerd. Vervolgens werden deze ritstaten vergeleken met de bij de werkgever doorgegeven urenrapportages van de verschillende chauffeurs. De ritstaten en urenrapportages kwamen niet overeen. Zo kon achteraf worden vastgesteld dat chauffeurs op de verkeerde bestuurderskaarten hadden gereden. Per vastgestelde overtreding werd een boete opgelegd aan de werkgever van 4.400 euro, omdat er beter toezicht had moeten zijn op het gebruik van de tachograaf. Aangezien er in een gecontroleerde periode van 28 dagen 17 overtredingen werden geconstateerd, kwam de opgelegde boete op 74.800 euro. De ondernemer was het hier niet mee eens. Na een lange weg van bezwaar en beroep, is de zaak in 2018 voor de Raad van State gekomen.

Werkgever is verplicht toezicht te houden

Bij de Raad van State is naar voren gekomen dat op basis van de wet de werkgever een verplichting heeft toe te zien op de juiste werking en het juiste gebruik van de tachograaf en de bestuurderskaarten. Als bewezen kan worden dat de werkgever hier niet op heeft toegezien, is de opgelegde boete terecht. Bij deze uitspraak vond de rechter het bewijs dat IL&T had aangeleverd onvoldoende. De minister van Infrastructuur en Waterstaat, die politiek gezien verantwoordelijk is voor de IL&T, had zelf ook toegegeven dat de werkgever het onjuiste gebruik in dit geval alleen had kunnen ontdekken door de ritstaten en urenrapportages naast elkaar te leggen. Van een werkgever mogen zulke intensievere controles alleen worden verwacht als er al een signaal is geweest dat de chauffeurs niet op de juiste manier met de apparatuur omgaan, en dat was hier niet het geval. Ook heeft de werkgever nooit eerder een boete ontvangen voor het onjuiste gebruik van de tachograaf.

Consequenties voor werkgevers

In deze zaak was er te weinig bewijs om de werkgever zelfstandig te beboeten voor het houden van onvoldoende toezicht, maar onder andere omstandigheden zou er nog steeds een boete kunnen worden opgelegd. De kans op een boete is groter wanneer de overtredingen zijn begaan door veel chauffeurs in plaats van door een paar chauffeurs. Ook wanneer een werkgever al eerder een boete heeft ontvangen voor het onvoldoende toezien op het correcte gebruik van de bestuurderskaart is de kans groter dat de ondernemer moet betalen. Daarnaast kan het meespelen of werknemers veelvuldig in het buitenland werken. In de meeste gevallen zal de IL&T echter meer bewijs moeten aandragen om een werkgever een boete te kunnen opleggen voor het onvoldoende toezien op het correcte gebruik van de bestuurderskaart.

Voor leden die vragen hebben over de tachograaf hebben wij een uitgebreid aanbod aan informatie en oplossingen.

Onze ledenadviseur Martijn
Contact

Vragen over vervoer?

Martijn en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder