19-03-2013  Na een aantal jaren van toenemende wereldwijde politieke onrust, mede veroorzaakt door de Arabische lente en de economische crisis, zijn de politieke risico’s in opkomende markten voor het bedrijfsleven dit jaar afgenomen. Dat blijkt uit de 15e Political Risk Map, die jaarlijks door risicoadviseur en verzekeringsmakelaar Aon wordt opgesteld.

Veiliger

In 13 landen werd het voor ondernemingen veiliger om zaken te doen, omdat de kans op risico’s als politiek geweld, inmenging van de politiek in de economie of insolvabiliteit van overheden afnam. In 12 van de onderzochte 163 landen namen de risico’s voor het bedrijfsleven toe. Vorig jaar was dat nog voor 21 landen het geval en werd het in slechts 3 landen veiliger om zaken te doen.

Verstoring toeleveringsketen

Het meest voorkomende risico voor het internationale bedrijfsleven is verstoring van goederen- of dienstenstromen door instabiliteit op politiek, sociaal, economisch of milieugebied. Dit risico geldt voor 97 van de onderzochte 163 landen. Ten opzichte van de kaart van vorig jaar is dit risico voor 47 landen toegevoegd, waaronder Algerije, Burundi, Mali en Tunesië. Dit risico nam af voor 8 landen, waaronder Brazilië, China, India en Panama.

Inmenging politiek in economie

Inmenging van de politiek in de economie, zoals nationalisering en onteigening, vormt een bedreiging voor ondernemingen in 80 landen en is het minst voorkomende risico. Voor Guatemala, Honduras en Moldavië werd dit risico toegevoegd. Voor 12 landen, waaronder El Salvador, Peru, Thailand en Zambia nam dit risico af.

Andere risico’s

Andere risico’s die Aon in de kaart heeft opgenomen, zijn wet- en regelgeving (94 landen), politiek geweld (90 landen), insolvabiliteit van de overheid (89 landen) en problemen met betalingen in harde valuta (85 landen).