Werk aan de winkel in Europa

Partijen verschillen in aanpak duurzaamheid en arbeidsmarkt

17-05-2019  Transport moet verder worden verduurzaamd in Europa, daar zijn alle politieke partijen die vanuit Nederland in het Europees Parlement zitten het wel over eens. Alleen de manier waarop dat zou moeten verschilt. Dat bleek tijdens het debat ‘Europa in Beweging’ over handel en logistiek, georganiseerd door de Logistieke Alliantie.

Voorzitter van de Alliantie, Steven Lak, gaf de deelnemende partijen voorafgaand aan het debat mee dat logistiek een middel is ten dienste van economische groei voor handels- en productiebedrijven. “Er moet een goede balans zijn tussen economie en duurzaamheid. Het ene mag het andere niet kapotmaken. Effectief vergroenen en verduurzamen is evolutie, geen revolutie.” De deelnemende kandidaat-Europarlementariërs waren het daar zeer me eens, alleen de manier waarop die transitie moet worden bewerkstelligd verschilt nogal.

Lak

Een onderwerp zoals het invoeren van een Europese CO2-heffing liet de verschillen tussen de partijen goed zien. SP-kandidaat Jannie Visscher pleitte voor een minimumtarief voor een dergelijke heffing, waarbovenop de landen individueel kunnen bepalen hoe hoog de heffing word. “De CO2-uitstoot wordt grotendeels gedaan door industrie die werkt met fossiele stoffen, niet door burgers.” Zij pleit ervoor om de opbrengst te investeren in duurzame initiatieven. Visscher kreeg bijval van Dirk-Jan Koch (Groenlinks) en Lara Wolters (PvdA). Ook zij zijn voorstander van een Europese CO2-heffing, alleen denken zij dat een dergelijke regeling moeilijk voor elkaar te krijgen is in Europa en willen daarom al starten in Nederland. “Alle lidstaten moeten het er unaniem over eens zijn en dat is lastig”, aldus Wolters. “Wij pleiten dan ook voor een kopgroep van landen die hiermee aan de slag gaan.”

Heffing

Bij het CDA, VVD, CU en D66 is weinig enthousiasme te bespeuren voor een landelijke extra CO2-heffing. “Als alleen Nederland een heffing gaat invoeren heeft dat volgens mij geen zin”, aldus Emily van de Vijver (D66). Caroline Nagtegaal van de VVD vreest dat een dergelijke extra belasting bedrijven wegjaagt. “En juist die grote bedrijven houden veel mensen, direct en indirect aan het werk. Ook de kleine mkb’er.” Bovendien zijn er volgens deze partijen nog genoeg andere dingen die geregeld moeten worden en die kunnen bijdragen aan een beter klimaat. Nagtegaal: “Met een gezamenlijk Europees luchtruim kunnen we kortere vluchtroutes realiseren. Daarnaast ligt er ook op het spoor nog een uitdaging om met eenduidige regels en software transport te vergemakkelijken.” Peter van Dalen (CU) wijst op de kansen die er liggen voor bijvoorbeeld waterstof. “Dit soort nieuwe technieken moeten we een kans geven. Dat kan door de belasting op waterstof aan te passen om het zo voordeliger in de markt te zetten.”

bloemen

Een ander onderwerp tijdens het debat waaruit bleek dat de partijen onderling veel verschillen was die over de arbeidsmarkt. De tekorten aan chauffeurs lopen steeds meer op, zo bleek ook wel bij vragen van ondernemers uit de zaal. Zij zitten met hun handen in het haar, omdat er in het hele land geen chauffeur meer te vinden is. Ook ervaren de ondernemers ongelijkheid in behandeling. “Ik ken die verhalen ook”, aldus van Dalen. “Dat Nederlandse chauffeurs in Frankrijk wel worden gecontroleerd en Letse niet omdat de gendarmerie zegt, wij weten dat jullie wel kunnen betalen.” Volgens hem ontbreekt het aan Europese handhaving, iets waar Wolters zich bij aansluit. “De Europese instituties moeten worden versterkt om Europees te kunnen handhaven.” Eveline Herben (CDA) stelt dat er met detacheringsrichtlijn en cabotageregels al eerste stappen zijn gemaakt naar Europees beleid. “Maar wat ons betreft blijft arbeidsmarkt een nationale aangelegenheid.” Reinier van Lanschot van VOLT wil daarnaast een plan voor werknemers om de robotisering en automatisering in de logistiek op te kunnen vangen. “Zij moeten straks overweg kunnen met die nieuwe technieken.”

Lees ook: evofenedex presenteert top-10 voor nieuw Europees beleid

De Logistieke Alliantie bestaat uit Transport en Logistiek Nederland, evofenedex, VNO-NCW, de havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam, ProRail, Air Cargo Netherlands, MKB Nederland, Koninklijk Nederlands Vervoer, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, BLN-Schuttevaer, NVB, Vereniging van Waterbouwers, ORAM, Deltalinqs, KLM Cargo en de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors.

Onze ledenadviseur Martijn
Contact

Vragen over vervoer?

Martijn en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder