16-11-2015  De havenactiviteiten van Meppel, Zwolle en Kampen zijn onlangs gebundeld tot Port of Zwolle. Het voornaamste doel van dit samenwerkingsverband is dat de zeehavens van Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam de havens van de drie plaatsen meer gaan benutten als doorvoerhaven. Uitgedrukt in containers is Meppel verreweg de grootste van de drie havens (85.000 teu).

Gesprek

Naar aanleiding van de start van Port of Zwolle brengt het EVO-regiobestuur Noord-Nederland een werkbezoek aan Xella Nederland in Meppel. EVO-leden gaan daar in gesprek met Henk ten Hulscher (wethouder Meppel), Harry ter Wal (accountmanager Economie en Bedrijven gemeente Meppel) en Marco Swenne (projectleider Port of Zwolle en verbreding sluis Kornwerderzand) over de mogelijkheden en ambities van Port of Zwolle, het vestigingsklimaat van Meppel en omgeving, de samenwerking met het zogeheten logistiek cluster, de verbreding van de sluis Kornwerderzand en modal shift (van weg naar spoor en water).

Xella Nederland

Xella is producent van bouwsystemen met kalkzandsteen, cellenbeton en mineraal isolatiemateriaal. Op het programma staat ook een rondleiding door het bedrijf.

Het werkbezoek van het EVO-regiobestuur aan Xella Nederland vindt plaats op 26 november van 16.00 tot ca. 18.00 uur op de Industrieweg 14 in Meppel. Ook andere EVO-leden zijn welkom, het aantal plaatsen voor dit bedrijfsbezoek is echter beperkt. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij EVO, Arno van Dijk.