22-03-2012  Werknemers kunnen hun werkgever verzoeken om de arbeidsduur aan te passen, zowel  vermindering als vermeerdering van uren. Op grond van de Wet aanpassing arbeidsduur kan een werkgever alleen weigeren bij een zwaarwegend belang. Dat belang wordt eerder aangenomen bij een verzoek tot vermeerdering.

Daldagen

Dit blijkt uit het volgende geval: Een werknemer verzoekt aanpassing van haar arbeidsduur van 24 naar 32 uur per week. Zij geeft daarbij te kennen deze uren op maandag, dinsdag en woensdag te willen werken. Haar werkgever wees dit verzoek af, onder meer omdat genoemde dagen de daldagen in de productie zijn. Op andere tijden wil/kan de werknemer echter niet werken. De werkgever stelt dat van hem niet kan worden gevraagd dat hij de werknemer in die daluren lager ingeschaalde andere werkzaamheden laat verrichten met behoud van salaris.

Urenspreiding

De kantonrechter Zaandam stelt de werkgever in het gelijk, onder meer omdat het geschil zich mede toespitst op de urenspreiding die de werknemer wenst, en niet alleen op uitbreiding van het aantal uren. Tegenover de persoonlijke belangen van de werknemer staat het belang van de werkgever bij een doelmatige bedrijfsvoering. De inroostering van medewerkers met tal van persoonlijke belangen waarmee rekening moet worden gehouden, maakt daar deel van uit.

Roostertechnische problemen

Bij verzoek tot vermindering van arbeidsuren wordt niet snel aangenomen dat een werkgever een zwaarwichtig belang heeft om het verzoek van een werknemer af te wijzen. Bij vermeerdering is dat anders; vaak zijn roostertechnische problemen bij de gewenste urenspreiding een belangrijke reden om vermeerdering van arbeidsuren af te wijzen.