Werkgever moet personeel beschermen tegen dieseldampen

Europees akkoord legt verantwoordelijkheid bij werkgevers

12-10-2018  Europa heeft een akkoord bereikt om de werknemers beter te beschermen tegen dieselmotorenemissies (DME). Dit heeft tot gevolg dat werkgevers straks verantwoordelijk zijn dat hun personeel niet wordt blootgesteld aan een maximale hoeveelheid aan dieseldampen.

De uitwerking van dit Europese akkoord tot een nationale aanpak kost nog heel wat hoofdbrekens. Zo moeten er maximumnormen worden vastgesteld, besloten worden of er wel of niet in de buitenlucht wordt gemeten en moet de wijze van meten worden vastgelegd. Zo heeft de wetgeving impact op onder andere bus- en vrachtwagenchauffeurs, garagepersoneel, bouwvakkers, wegwerkers, bestuurders van bestelbussen en logistiek medewerkers. Deze werknemers zouden relatief veel dieselrook inademen. In Nederland gaat het dan om honderdduizenden werknemers.

Preventie

DME heeft nu vooral aandacht vanwege de Europese campagne die wordt gevoerd om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek te verminderen. Voor de nationale uitvoering van deze overheidscampagne zijn wij communicatiepartner. Tegelijkertijd waarschuwen wij voor de desastreuze gevolgen van een ongebreidelde uitleg van het akkoord. Het kan dan leiden tot metingen in de buitenlucht op zodanige wijze dat Nederland niet meer kan functioneren.

Kanker is de belangrijkste oorzaak van werkgerelateerd overlijden in de EU. De Wereld Gezondheidsraad heeft DME al geruime tijd op de lijst van kankerverwekkende stoffen geplaatst. Dit betrof DME in besloten ruimtes. Het bedrijfsleven heeft al veel maatregelen genomen, zo rijden er nog maar heel weinig dieselheftrucks in magazijnen.

Bijeenkomst

Op 31 oktober organiseert evofenedex samen met de Inspectie Sociale Zaken Welzijn bij Pon Logistics een gratis voorlichtingsmiddag. Hierbij wordt uitgegaan ingegaan op de logistieke activiteiten in en om een bedrijf waarbij blootstellingsgevaar voor schadelijke stoffen aanwezig is. Hier horen ook dieselmotorenemissies bij

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder