07-06-2013  Een afvalverwerkingsbedrijf is aansprakelijk voor de schade die een werknemer in de wintermaanden tijdens zijn werk opliep toen hij uitgleed. De rechter oordeelde dat de werkgever had moeten zorgen voor goede veiligheidsschoenen.

Zorgplicht

De werknemer had weliswaar veiligheidsschoenen van de werkgever gekregen, maar deze volstaan niet in de winter. Volgens de rechter is het bedrijf daarmee tekortgeschoten in zijn zorgplicht om voor veilig schoeisel te zorgen.

Letsel

De werknemer was uitgegleden toen hij bij het ophalen van het vuil een vuilniszak in de vuilnisauto gooide. Door de val liep hij letsel op aan zijn pols. De verzekeraar van de werkgever weigerde de schade te vergoeden, waarop de werknemer naar de rechter stapte. Volgens de rechter had de werkgever betere maatregelen moeten treffen en bijvoorbeeld overschoenen of schoenen met sneeuwzolen moeten aanbieden.

Alert

Hoever de zorgplicht van de werkgever gaat voor een veilige omgeving en veilige materialen, alsmede veilige kleding en veilig schoeisel, kan dus afhankelijk zijn van de (weers)omstandigheden. Werkgevers doen er verstandig aan hierop alert te zijn. Wie de de zorgplicht niet nakomt, is aansprakelijk voor de schade die een werknemer als gevolg hiervan lijdt.

Meer informatie

Ondernemers kunnen voor meer informatie over dit onderwerp contact opnemen met EVO-Bedrijfsjuristen, telefoon 079 3467 346, e-mail bedrijfsjuristen@evo.nl.