17-08-2011  Werkgevers hebben een zorgplicht voor alle medewerkers in hun organisatie. Zij moeten zorgen voor veiligheid op de werkplek, ook voor vrijwilligers. Als een vrijwilliger betrokken is bij een ongeval, is de werkgever aansprakelijk.

Het is belangrijk dat een werkgever iedere nieuwe vrijwilliger voorlichting geeft over de arborisico’s. Doet hij dat niet, dan kan het hem duur komen te staan.

Dit kwam in een recente rechtszaak naar voren. Een vrouw die als vrijwilliger werkte op een manege kwam ten val toen ze uitprobeerde of een paard geschikt was voor een vierspanteam. Dit deed zij op verzoek van de managehouder. De vrouw hield blijvend letsel over aan de val. Vervolgens stelde ze de manage aansprakelijk voor de materiële en de immateriële schade.

De manegehouder bracht als argument dat het werken van de vrouw op de manage incidenteel was en als hobby kan worden gezien. Het slachtoffer kon dus kiezen of ze de werkzaamheden uitvoerde. Ze ontving ook geen salaris voor haar werkzaamheden.

De rechter was het hier niet mee eens. Het testen van het paard kon worden beschouwd als een taak van medewerkers met een arbeidsovereenkomst. In dit geval had de managehouder dus zorgplicht en is dus ook aansprakelijk voor de schade.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 29 maart 2011, LJN: BQ2718