19-02-2015  Werkgevers zijn verplicht om het loon van zieke werknemers 2 jaar lang door te betalen. Vooral in het mkb ervaren werkgevers dit als een zware last. MKB Nederland en VNO-NCW pleiten daarom voor een kortere loondoorbetalingsverplichting.

Economische groei

Op het moment dat een werknemer ziek wordt, is zijn werkgever verplicht in ieder geval 70 procent van het laatstverdiende loon te betalen. Sommige cao’s schrijven zelfs nog hogere doorbetalingen voor. Vooral kleine bedrijven vinden het lastig om deze kosten te dragen, en nemen daardoor minder snel nieuw personeel aan. Dit betekent dat de huidige loondoorbetalingsverplichting de economische groei beperkt, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW.

De organisaties pleiten daarom voor een verkorting van de loondoorbetalingsverplichting van 2 naar 1 jaar. Ook vinden zij het onredelijk dat werkgevers ook moeten betalen op het moment dat een werknemer ziek wordt door gedrag in zijn privéleven, bijvoorbeeld in geval de ziekte een gevolg is van het beoefenen van een (gevaarlijke) sport.

Wellicht toch maatregelen

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft eerder gezegd de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziekte niet te willen verkorten, maar de roep hierom wordt luider. Zo vindt de VVD een verkorting van de loondoorbetalingsverplichting wel een goed plan. Ook zijn er onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat bijna de helft van de werkgevers moeite heeft met het dragen van de kosten als een werknemer ziek wordt. Deze onderzoeksresultaten zijn vorige week naar de Tweede Kamer gestuurd.

Centraal Planbureau

Voor het maken van verdere plannen wacht minister Asscher nu eerst een onderzoek van het Centraal Planbureau af. In dit onderzoek worden de economische effecten van een kortere loondoorbetalingsverplichting doorgerekend.