24-04-2013  In het sociaal akkoord zijn maatregelen afgesproken om schijnconstructies te voorkomen en de positie van flexwerkers te versterken.

Duur ketenbepaling

Werknemers hebben op dit moment recht op een vast contract na drie tijdelijke contracten of na verloop van drie jaar. Deze zogeheten ketenbepaling wordt echter gewijzigd: per 1 januari 2015 kunnen werkgevers een werknemer nog steeds maximaal drie tijdelijke contracten geven, maar de duur van de ketenbepaling is dan nog slechts twee jaar. Zitten er zes maanden of meer tussen twee tijdelijke contracten, dan begint de ketenbepaling opnieuw. Nu is dat na drie maanden.

Cao

Afwijken van de ketenbepaling in de cao is mogelijk, maar het aantal contracten bedraagt maximaal zes in een periode van vier jaar.

Jongeren

De nieuwe regeling geldt overigens niet voor jongeren onder de 18 jaar met een contract voor 12 uur of minder.