update 08-01-2016, 12.16 uur  De bonden en het Havenbedrijf gaan aanstaande maandag weer om de tafel voor een verkennend gesprek. Dat hebben FNV en CNV bevestigd. De lopende staking wordt echter gewoon afgemaakt en loopt tot 15.15 uur vanmiddag. De verwachting is dat de terminals daarna snel weer worden opgestart. Daarnaast hebben directies en OR van APMTR en APMT MV2 een akkoord bereikt, dat door een aanvulling op de arbeidsovereenkomsten door de werknemers kan worden geformaliseerd. Dit akkoord is dus buiten de bonden om gesloten. 


update 06-01-2016  De vakbonden FNV Havens en CNV Bedrijvenbond, sector Havens, hebben hun leden opgeroepen tot een 24-uursstaking, van 7 januari 15.15 uur tot 8 januari 15.15 uur. Volgens de bonden heeft de actie tot doel om de gesprekken met de werkgevers volgende week te hervatten.

Een aantal werkgevers heeft laten weten nog niet op de hoogte te zijn wat de acties precies zullen gaan inhouden. Ook over de actiebereidheid onder de leden van de vakbonden is nog nier veel bekend. 


06-01-2016  De werknemers in de haven van Rotterdam gaan staken. Dat hebben FNV en CNV bekendgemaakt nadat het ultimatum dat de vakbonden aan het havenbedrijf en de werkgevers hadden gesteld, om 12.00 uur vanmiddag was verstreken.

Gevolgen voor verladers

Het onderliggende conflict is er één tussen werkgevers en werknemers. De verlader is hierin geen partij. De stakingen hebben echter wel degelijk gevolgen voor verladers. EVO zal haar achterban dan ook continu informeren, zodat de aangesloten bedrijven zelf kunnen besluiten om die maatregelen te nemen, die het best in hun logistieke processen passen. 

Details nog niet bekend

Details over de stakingen worden waarschijnlijk morgenmiddag bekend, maar de verwachting is dat de eerste werknemers het werk morgenavond neerleggen. De vakbonden hebben al eerder laten weten dat zij de containeroverslag enkele dagen willen stilleggen.

Tweede Maasvlakte

Door de ingebruikname van de Tweede Maasvlakte met geautomatiseerde containeroverslagbedrijven staat het werk van havenwerkers op de tocht. De vakbonden onderhandelen al enige tijd met het Havenbedrijf en werkgevers over een maatregelenpakket. Tot nu toe zonder resultaat.