29-10-2015  Om werkstress bespreekbaar te maken en aan te pakken, is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vorig jaar gestart met de campagne ‘Check je werkstress’. In dat kader is de week van 16 tot en met 20 november benoemd tot ‘Week van de werkstress’.

Verzuim

Onderzoek wijst uit dat een derde van het werkgerelateerde verzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer het grootste beroepsrisico in Nederland.

Zes miljoen dagen

Zes miljoen verzuimdagen zijn terug te voeren op werkdruk, werkstress of te moeilijk werk, waarvan 1,7 miljoen dagen zijn gerelateerd aan de relatie met de leidinggevende en 450.000 met collega’s. Het doel van de ‘Week van de werkstress’ is om zoveel mogelijk aandacht te krijgen voor thematiek van werkstress en om werkgevers en werknemers op te roepen in actie te komen en ze hierbij te ondersteunen.

EVO-bijeenkomst voor Veiligheid, Arbo en Personeel

EVO besteedt op 16 november aandacht aan het onderwerp in de bijeenkomst voor Veiligheid, Arbo en Personeel (VAP) in Dordrecht, die gratis toegankelijk is voor EVO-leden uit de regio.