30-11-2016 Het onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakt tevens duidelijk dat de hoge kosten die voorkomen uit ziekteverzuim door werkstress vaak voorkomen hadden kunnen worden. Als mensen er eerder met hun omgeving over hadden gepraat was het waarschijnlijk niet zover gekomen. In hetzelfde onderzoek staat dat bijna 40 procent van de heftruckchauffeurs regelmatig stress ervaart, vijf op de honderd heftruckbestuurders geeft aan zeer vaak stress te ervaren.

Hoge werkdruk

In de logistiek is het een bekend fenomeen dat er zoveel mogelijk gedaan moet worden in zo min mogelijk tijd. In veel magazijnen is er weliswaar sprake van een hoge werkdruk, maar dat hoeft niet te betekenen dat dat altijd negatief uitpakt. In diverse situaties blijkt zelfs dat hoge werkdruk zorgt voor optimale concentratie en minder missers. Het gaat om de combinatie van factoren die de negatieve effecten van hoge werkdruk triggeren en zorgen voor langdurig verzuim of zelfs ongevallen op de werkvloer.

Agressie

Voor de aanpak van werkstress op de werkvloer en het voorkomen van de negatieve gevolgen op de werkvloer - maar zeker ook bij de teamleiders - is het van belang te weten wat het huidig verzuimpercentage is in het bedrijf en wat de ervaringen van medewerkers en teamleiders zijn. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met factoren als agressie, geweld en intimidatie als oorzaken van negatieve werkstress. Als dat risicofactoren zijn in het bedrijf, moeten ze worden opgenomen in de RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie) van het bedrijf.

Hulp nodig?

Werkstress hoeft niet altijd nadelig te zijn. De gevolgen die het heeft, zoals langdurig verzuim en ongevallen moeten echter wel voorkomen worden. Werkstress is een combinatie van meerdere factoren en dit betekent dat er zelden of nooit één oplossing voor is. EVO kan bedrijven helpen met een RI&E en het maken van een keuze uit de diverse oplossingen. Neem contact op met één van de EVO-bedrijfsadviseurs via 079 3467 346 of mail naar ledenservice@evo.nl.

Download '99 oplossingen tegen werkstress' van SZW