21-07-2011  Volgens een onderzoek van de Arbeidsinspectie van vorig jaar, blijken veel werkgevers zich  niet te houden aan de regels voor werk- en rusttijden voor jongeren, zo meldt de website nu.nl.

Ook bij EVO komen dikwijls vragen binnen over dit onderwerp. Maar welke werktijden gelden er nu voor jongeren en welke werkzaamheden mogen ze eigenlijk verrichten? Onderstaand de hoofdlijnen op een rijtje.

Tot de 18-jarige leeftijd horen jongeren eigenlijk niet te werken maar op school te zitten. Wel mogen jongeren een bijbaantje of vakantiebaan hebben, of stage lopen. Daarbij geldt wel dat hieraan bepaalde regels zijn verbonden. Het gaat dan om de maximum werk- en rusttijden alsook om de aard van het werk dat ze mogen doen.

Pas wanneer een jongere 13 jaar oud is mag hij werken in de schoolvakantie. De werkzaamheden die een 13- of 14-jarige mag verrichten zijn van lichte aard, waarbij gedacht moet worden aan klusjes of iemand helpen bij het werk. In vakanties mag deze jongere zeven uur per dag werken, maar niet meer dan 35 uur per week en niet langer dan vijf dagen achter elkaar.

Daarnaast gelden er ook nog bepaalde pauze- en rusttijden en ook mag de werknemer niet meer dan vier weken per jaar vakantiewerk verrichten.

Een 15-jarige werknemer mag weer iets meer. Hij mag bijvoorbeeld al zelfstandig werken, mits het werk van lichte aard is en niet in de buurt van machines. Gedacht kan worden aan (lichte) winkelwerkzaamheden.

Een 15-jarige mag acht uur per dag werken en niet meer dan 40 uur per week en niet langer dan vijf dagen achtereen. Hij mag maximaal zes weken per jaar vakantiewerk doen. Ook hier geldt dat er nog aanvullende rusttijden gelden.

Op 16- en 17-jarige leeftijd mag de werknemer bijna alle soorten werkzaamheden verrichten, waarbij in een aantal gevallen wel een ouder en deskundig iemand bij aanwezig moet zijn. Hij mag in vakanties negen uur per dag werken met een maximum van 45 uur per week.

Ten aanzien van alle jongere werknemers geldt dat wanneer meer dan 4,5 uur per dag wordt gewerkt, de werknemer recht heeft op een halfuur pauze. Los van het bovenstaande zijn er ook nog regels met betrekking tot het tijdsvenster waarin de jongere werknemers mogen werken en zijn er eisen gesteld aan het minimumloon.

Bel met de juridische afdeling van EVO, telefoon 079 3467 346 als u nog vragen heeft over werktijden en werkzaamheden voor jeugdige werknemers of gebruik bijgaand reactieformulier.