22-08-2016  Het werk aan de Spaarndammertunnel in Amsterdam verloopt voorspoedig. Naar verwachting wordt de tunnel medio volgend jaar opengesteld voor het doorgaande autoverkeer. Om de tunnel goed aan te sluiten op de omliggende wegen, vinden er de komende tijd ook werkzaamheden plaats op de Tasmanstraat en de Spaarndammerdijk. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid.  

Gedeeltelijk bereikbaar

Het kruispunt Tasmanstraat-Houtmankade wordt aangepast om later aangesloten te kunnen worden op de Spaarndammertunnel. Er wordt gewerkt tijdens een viertal weekenden en een aantal doordeweekse nachten in september. In de weekenden van vrijdagavond 20.00u tot maandagochtend 05.30u. Gedurende de werkzaamheden is de kruising slechts gedeeltelijk bereikbaar.

Geheel afgesloten

In het laatste weekend (30-09 t/m 03-10) is de kruising geheel afgesloten. In de bijgevoegde bewonersbrief zijn de gevolgen voor de bereikbaarheid verder aangegeven. Vanaf maandag 3 oktober 05.30u is de kruising Houtmankade – Tasmanstraat weer in alle richtingen bereikbaar (op de richting vanaf de Pontsteiger na).

Spaarndammerdijk

De Spaarndammerdijk wordt tussen het spoorviaduct en de Archangelweg opnieuw ingericht en voorbereid op de openstelling van de Spaarndammertunnel medio 2017. Er wordt doorgaans doordeweeks gewerkt, maar ook in een aantal weekenden en nachten. Meer informatie over het werk en de gevolgen hiervan is eveneens te vinden in de bewonersbrief. 

Bijlagen