08-04-2015  Door werkzaamheden aan het derde spoor rijden er tussen 2015 en 2022 regelmatig minder of helemaal geen goederentreinen via de Betuweroute. Deze treinen worden omgeleid via Venlo of Bad Bentheim. De werkzaamheden in Nederland zijn inmiddels gestart. Als gevolg van die werkzaamheden is er vanaf 20 april slechts één spoor van de Betuweroute beschikbaar. Deze situatie duurt tien weken.

Folder beschikbaar

In de beschikbare folder (zie bijlage) staat uitgebreide informatie over de achtegronden van de bouw van het derde spoor in Duitsland. In deze folder is ook de planning van de werkzaamheden terug te vinden en de gevolgen hiervan op de spoorcapaciteit.

Regelmatig informeren

De folder is, naast de Nederlandse taal, ook beschikbaar in het Duits en het Engels. Verladers doen er goed aan zich regelmatig door hun spoorvervoerder te laten informeren over de gevolgen van de werkzaamheden voor hun geplande transporten.

Extra spoor

In Duitsland levert de bouw van het derde spoor uiteindelijk ruim 70 km extra spoor op. In Nederland komt er tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 km bij.