09-07-2015  Vanaf vandaag kunnen leden van EVO meer informatie over de Wet aanpak schijnconstructies vinden op de Kennisbank, zoals een checklist. De wet trad per 1 juli 2015 in werking.

Verantwoordelijkheid

Bedrijven dragen volgens EVO een verantwoordelijkheid en bij het uitbesteden van vervoer. Daarom biedt EVO haar leden de praktische checklist ‘verantwoord uitbesteden’ aan. Ook werkt EVO met vertegenwoordigers van het beroepsgoederenvervoer aan een keurmerk. Dit moet bijdragen aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en opdrachtgevers in de transportsector om verdere wetgeving, bijvoorbeeld alsnog aansprakelijkheidstelling van verladers, te voorkomen.

Ketenaansprakelijkheid

Eén van de maatregelen is de invoering van een ketenaansprakelijkheid van opdrachtgevers voor betaling van het cao-loon. Deze aansprakelijkheid geldt voor alle mogelijke vormen van uitbesteding van werk en is daarom voor alle ondernemers in Nederland van belang.

De ketenaansprakelijkheid voor opdrachtgevers voor de correcte uitbetaling van het cao-loon door opdrachtnemers gaat niet van toepassing zijn op transport- of expeditie-overeenkomsten.

Naar de Kennisbank