Wet arbeidsmarkt in balans verkleint verschil tussen vast en flex

Invloed wet- en regelgeving op arbeidsmarkt

14-11-2019  Het kabinet wil de balans op de arbeidsmarkt verbeteren door onder meer de verschillen tussen flexwerk en vast werk te verkleinen. De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) moet dit mogelijk maken. Marinke Roebersen, bedrijfsjurist bij onze vereniging, geeft een toelichting.

Doel

Met de Wab wil het kabinet de balans op de arbeidsmarkt verbeteren door de regels op het terrein van flexibele arbeid en het ontslagrecht te herzien en de WW-premie voor vaste contracten lager te maken dan voor tijdelijke contracten. Op deze manier wil minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de verschillen tussen flexwerk en vast werk verkleinen en moet het voor werkgevers makkelijker worden om werknemers in vaste dienst te nemen.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen door de Wab zijn:

  • De zogeheten ketenregeling, die bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidscontracten er maximaal achter elkaar gesloten mogen worden, wordt uitgebreid naar drie contracten in drie jaar (was twee jaar). Let op dat de nieuwe ketenregeling van drie jaar direct van toepassing is op contracten die na 1 januari 2020 eindigen. Daardoor ontstaat meer flexibiliteit;
  • Er komt een extra ontslaggrond (zogenoemde cumulatiegrond), die het mogelijk maakt verschillende ontslaggronden te combineren. Bij toepassing is de werkgever mogelijk wel een hogere transitievergoeding verschuldigd, tot maximaal 150 procent;
  • Er komt een verplichte oproeptijd van minimaal vier dagen voor oproepcontracten (kan bij cao korter zijn) en na een contract van twaalf maanden moet de werkgever een aanbod doen voor een contract op basis van het gemiddelde aantal uren per week dat de werknemer het afgelopen jaar heeft gewerkt;
  • Payrollkrachten krijgen meer rechten: hetzelfde loon als medewerkers in vaste dienst en de uitzonderingen voor uitzendovereenkomsten zijn niet van toepassing;
  • De transitievergoeding is vanaf dag één van het dienstverband van toepassing (was na twee jaar) en dus zelfs bij een ontslag in de proeftijd is de transitievergoeding al verschuldigd. De opbouw is voor iedereen gelijk. Er is dus geen hogere opbouw meer voor werknemers die langer dan tien jaar in dienst zijn. Dit kan dus leiden tot een lagere vergoeding. Daarnaast wordt de transitievergoeding berekend over het gehele dienstverband, in plaats van afronding van de periode op halve dienstjaren. Op de website www.magontslag.nl staat een goede tool voor berekening van de Wab-vergoeding.
  • Er komt er een compensatieregeling voor de te betalen transitievergoeding werkgevers die hun bedrijf eindigen wegens pensionering, ziekte of overlijden (vergelijk compensatieregeling voor de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid);
  • De WW-premie voor de werkgever wordt gekoppeld aan het soort contract: voor een vast contract een lage WW-premie en voor een tijdelijk contract een hoge WW-premie. Tijdelijke contracten worden dus zwaarder belast.

Definitief

Het tijdstip van de inwerkingtreding van de Wab is definitief nu dit op 18 juli 2019 in het Staatsblad is gepubliceerd. De meeste van de hier genoemde wijzigingen treden al met ingang van 1 januari 2020 in werking. Voor een aantal onderdelen is een uitzondering gemaakt. De compensatie voor de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte, pensionering of overlijden van de werkgever gaat pas later in. Het UWV kan de noodzakelijke systeemaanpassingen voor deze compensatieregeling pas doorvoeren ná invoering en inwerkingtreding van de compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit zal dus pas ná 1 april 2020 zijn. De uiteindelijke datum zal in het najaar van 2019 worden bevestigd. De bepalingen die toezien op de adequate pensioenregeling voor payrollkrachten treden in werking met ingang van 1 januari 2021. Dit heeft tot gevolg dat de verplichting om een adequate pensioenregeling te tre­ffen een jaar later in werking treedt.

Whitepaper

We hebben in samenwerking met advocatenkantoor Lexence een whitepaper over de Wab gemaakt om inzicht te geven in de verschillende wetswijzigingen. Hierin staat per wijziging welke gevolgen deze kan hebben voor het aanbieden van contracten, het inhuren van flexibele arbeid of voor ontslag. De whitepaper Wab is kosteloos aan te vragen. Heb je vragen over de Wet arbeidsmarkt in balans? Bezoek dan het event 'Wab in de regio' op 28 november in Meppel of neem dan contact op met onze bedrijfsjuristen via 079 3467 346 of bedrijfsjuristen@evofenedex.nl.

Marinke
Contact

Vragen over de arbeidsmarkt?

Marinke en de andere juristen helpen je graag verder