08-06-2016  In maart heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Huis voor klokkenluiders aangenomen en per 1 juli aanstaande zal deze nieuwe wet in werking gaan treden.

Dit betekent dat alle werkgevers waar ten minste 50 of meer personen werkzaam zijn, straks wettelijk verplicht zijn om een meldregeling te hebben. Deze klokkenluidersregeling dient ter instemming aan de Ondernemingsraad te worden voorgelegd.

Misstanden

De nieuwe wetgeving is erop gericht om de mogelijkheid tot het melden van maatschappelijke misstanden in goede banen te leiden. De wet voorziet in het doen van onderzoek naar de mogelijke misstand en naar de wijze waarop de werkgever zich tegenover de melder heeft gedragen. Het Huis voor klokkenluiders is een onderdeel van de Nationale Ombudsman.

Vermoeden

In deze wet is ook bepaald dat een medewerker die een vermoeden van een misstand meldt, hierdoor niet benadeeld mag worden. Zodoende zal een medewerker die een vermoeden van een misstand te goeder trouw heeft gemeld, niet ontslagen mag worden tijdens de behandeling van de melding en gedurende een jaar na afronding van het onderzoek of er inderdaad sprake was van een misstand. Deze rechtsbescherming geldt ook voor zzp-ers en vrijwilligers.

Meer informatie is te vinden op het adviespunt klokkenluiders.